SPECIAL
PROMOTION
The Mall Shopping Center Joy of Giving ช้อป สนุก สุขเว่อรร์
The Mall Shopping Center Joy of Giving ช้อป สนุก สุขเว่อรร์
07 December 2017 - 07 January 2018
Wonderground Special Gift รับฟรี! ตุ๊กตาหมอนผ้าห่ม ออกแบบโดย Suntur
เมื่อซื้อสินค้าครบ 800 บาทขึ้นไป วันจันทร์ - พฤหัส จำกัด 10 ชิ้น/วัน 
และวันศุกร์ - อาทิตย์ จำกัด 20 ชิ้น/วัน ตั้งแต่วันนี้ - 7 ม.ค. 61

เงื่อนไข: สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยแคชเชียร์ ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง หรือมีตราประทับของร้านค้าเท่านั้น, สามารถรวมใบเสร็จที่ได้จากการซื้อสินค้าใน Wonderground ภายในวันเดียวกันเท่านั้น, รับของรางวัลที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ฝั่ง Snow Zone, จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน, ตรวจสอบ เงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ฝั่ง Snow Zone